CloverETL – od surových dat až po vypovídající informace

CloverETL ve zkratce

Na trhu již 14 let

Více než 2 tisíce zákazníků

Vlastní skriptovací jazyk CTL

Široká uživatelská komunita

O CloverETL

CloverETL je jeden z nejpokročilejších nástrojů na trhu. https://www.etltool.com/etl-tools-comparison/

cloverETL-180x120

CloverETL je multiplatformní produkt od české společnosti Javlin a.s., který je založený na programovacím jazyce Java a integrovaný do prostředí Eclipse. Obsahuje grafické uživatelské rozhraní CloverGUI, v němž lze snadno modelovat ETL procesy, pro které je nástroj primárně určen, především pak pro datovou integraci, datovou transformaci a datovou migraci. CloverETL si poradí jak s transformací strukturovaných, tak i nestrukturovaných dat. Může běžet jako samostatná aplikace nebo jako součást vlastní aplikace nebo systému.

CloverETL se dělí na čtyři základní produkty:

  • CloverETL Engine je základním stavebním kamenem skupiny produktů CloverETL. Reprezentuje jakousi vrstvu pro spuštění exekučních grafů (dále již jen grafů), vytvořených v CloverGUI. Spouští se jako samostatná aplikace přes příkazový řádek nebo je součástí jiného produktu CroverETL.
  • CloverETL Designer je nástroj určený pro modelování, definici a ladění grafů, vytvořených v CloverGUI. Díky zabudovanému CloverETL Engine umožňuje spouštění grafů přímo z aplikace.
  • CloverETL Server reprezentuje platformu pro běh grafů, dále také webové víceuživatelské rozhraní, plánování úloh, monitorování výkonu serveru a další možnosti nastavení sledování.
  • CloverETL Cluster představuje více-uzlové architektury datové integrace pro paralelní zpracování a vysokou dostupnost. Jedná se o robustní platformu, která je schopna zpracovávat velké objemy dat rychle a spolehlivě.
  • CloverETL Community – jedná se o CloverETL Designer s omezenými vlastnostmi, který je zdarma. Dává k dispozici jedinečnou možnost, pro uživatele se skromnými požadavky na transformaci dat a ETL, začít s jedním z předních nástrojů dostupných v tomto odvětví.

 

mvs_cb
Příprava dat běžně tvoří až 80% času potřebného pro realizaci projektu. Díky CloverETL se tato doba několikanásobně snižuje. Široká paleta předem vytvořených komponent eliminuje nutnost tvorby komplexního kódu a jeho následného časově náročného testování. CloverETL nám díky tomu umožňuje v krátkém čase dodat jinak velmi složitá řešení ve vysoké kvalitě.

 Martin VeselýBits2B – Senior Consultant & Innovator

Klíčové vlastnosti CloverETL

Načtení veškerých datových souborů

CloverETL podporuje jak data s fixní délkou záznamu, tak s oddělovači. Každý záznam může mít dokonce jiný oddělovač. To znamená, že není problém načítat data z textových souborů, API, JSONů nebo databází. CloverETL je jazykově nadaný, podporuje veškeré znakové sady a textovou konverzi mezi nimi.

Podpora všech druhů databází

CloverETL podporuje veškeré databáze, pro které existuje JDBC ovladač. Nativně podporuje databáze Derby, Firebird, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, MySQL, SQLite, Informix a DB2.

Široká paleta komponent

Komponenta je objekt, který vykonává nějakou činnost. Může to být například převod měrných jednotek. CloverGUI obsahuje paletu více než 120 takových komponent, které lze ještě dále rozšířit o nadstavby komponent nebo o vlastní naprogramované komponenty.

Paralelní zpracování dat

Exekuční graf je souborem komponent v přesně určeném pořadí, ve kterém se vykonávají. Zpracování grafů a komponent může probíhat paralelně, což umožňuje masivně navýšit rychlost zpracování dat.

mvs_cb
Autorem CloverETL je česká společnost Javlin, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Jsou nám nablízku a vždy ochotně nabídnou pomocnou ruku, což je velkou výhodou, jak pro nás, tak pro naše zákazníky.

MARTIN SAKALA,  BITS2B – CEO

Zaujal Vás nástroj CloverETL?