S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Velmi často se naše služby prolínají a doplňují, efektivní zpracování dat je páteří všeho co děláme.
Informace ukryté v datech je třeba srozumitelně předat uživatelům. Profesionálové v našem týmu mají bohaté zkušenosti s designem a návrhem dashboardů tak, aby se nestaly pouze nepotřebným doplňkem, ale byly užitečným nástrojem podporujícím práci zaměstnanců vaší firmy.

Správně zvolená vizualizace, dokáže velmi rychle předat i komplexní informaci. Firmě šetří drahocenný čas a zaměstnancům uvolňuje hlavu.

Poskytované služby

 • Výběr vhodného reportingového nástroje
 • Návrh podoby reportů a vizualizací
 • Tvorba specializovaných vizualizací (embedded, geografické, mobilní reporting)
 • Správa reportingových platforem SAP, Qlik
null

Martin Veselý

Senior Consultant & Innovator
Společnosti často selhávají a nedosahují kýženého efektu, kdy potřebují využít data za jiným než primárním účelem dané aplikace, či se snaží využít data z různých datových zdrojů. Takové využití dat vyžaduje značné úsilí, kvalifikaci a je vždy spojeno s řadou úskalí, omezení a rizik.

Pomáháme společnostem v takové situaci k větší efektivitě a umožňujeme jim zaměřit se na to, v čem jsou opravdu dobří.

Poskytované služby

 • Automatizované extrakce a přenosy dat (ETL), včetně validací a transformací
 • Konsolidaci dat z nesourodých datových zdrojů do centrálního uložiště (datová tržiště, či datové sklady)
 • Datové modelování a historizace vašich dat
 • Datové profilování a čištění dat
 • Nastavíme automatizované sledování a kontroly datové kvality
 • Nastavíme ve vaší společnosti efektivní řízení dat (Master data management)
null

Martin Veselý

Senior Consultant & Innovator
Obor marketingu se v 21. století stále více stává oborem datovým. Množství volně dostupných zdrojů, snadnost jejich integrace, vývoj uživatelsky příjemných nástrojů pro reporting a vytěžování dat otevírá nové široké možnosti pro běžné uživatele.

Firma, která umí tento potenciál využít, razantně zvyšuje svou efektivitu, lépe investuje prostředky a podporuje pozitivní zákaznickou zkušenost.

The company, which is able to realize this potential, dramatically increases its efficiency, invests the resources better and provides positive customer experience.

Poskytované služby

 • obohacování dat o informace z externích zdrojů
 • integrace systémů Google Analytics, AdWords, Sklik, …
 • vytěžování dat, micro segmentace, prediktivní modelování
 • vyhodnocování, automatické zpracování provizí, reporting
null

Pavel Krejčík

Business Consultant
Dobře řízená firma se spoléhá na kvalitní a spolehlivý personál a na data zpracovaná do podoby hodnotných informací. Důležité je najít klíčové ukazatele výkonu a nastavit strategie pro obchodní činnost podle reálných silných a slabých stránek, které z analýz vyplynou. Mnohdy je obtížné odhlédnout od každodenního chodu firmy a zamyslet se nad celkovou strategií.

Nabízíme společnostem nezávislý pohled třetí strany, podložený reálnými daty, které nám poskytnou.

Poskytované služby

 • Nastavení systému alokace nákladů a měření profitability produkce firmy
 • Odhad poptávkové funkce, pomocí produktového či segmentového modelování moderními statistickými metodami
 • Nastavení systému správných ukazatelů, podle kterých lze sledovat a vyhodnocovat výkonnost firmy
 • Vybudování systému měření, vyhodnocování a především řízení rizik
null

Pavel Štěrba

BI & DWH Consultant
Znalosti jsou nejcennějším nehmotným majetkem každé firmy, i když nemají inventární číslo NIM. Jejich hodnota je obzvlášť patrná, když nastoupí nový zaměstnanec. Zaškolení nového člověka dokáže významně urychlit Semanta, která je nástrojem managementu znalostí. Náklady na pořízení a provozování Semanty se rychle vrací tím, jak snadno dostupné a přehledně uspořádané znalosti zvyšují výkon zaměstnanců.
Pomáháme společnostem zvyšovat výkonnost efektivním řízením znalostí pomocí intuitivních nástrojů.

Poskytované služby

 • Instalace vybraných modulů Semanty
 • Školení pro všechny typy uživatelů: principy managementu znalostí i praktické dovednosti v práci se Semantou
 • Pomoc s vytvořením iniciálního obsahu Semanty
 • Technické propojení Semanty se zdroji business metadat pomocí příslušných konektorů
 • Školení technického i business správce Semanty
 • Technická podpora při upgrade
 • Outsourcing tvorby obsahu Semanty
 • Outsourcing technické správy Semanty
null

David May

Sales & Consulting
Reporting a vizualizace dat
Informace ukryté v datech je třeba srozumitelně předat uživatelům. Profesionálové v našem týmu mají bohaté zkušenosti s designem a návrhem dashboardů tak, aby se nestaly pouze nepotřebným doplňkem, ale byly užitečným nástrojem podporujícím práci zaměstnanců vaší firmy.

Správně zvolená vizualizace, dokáže velmi rychle předat i komplexní informaci. Firmě šetří drahocenný čas a zaměstnancům uvolňuje hlavu.

Poskytované služby

 • Výběr vhodného reportingového nástroje
 • Návrh podoby reportů a vizualizací
 • Tvorba specializovaných vizualizací (embedded, geografické, mobilní reporting)
 • Správa reportingových platforem SAP, Qlik
null

Martin Veselý

Senior Consultant & Innovator
Datové integrace
Společnosti často selhávají a nedosahují kýženého efektu, kdy potřebují využít data za jiným než primárním účelem dané aplikace, či se snaží využít data z různých datových zdrojů. Takové využití dat vyžaduje značné úsilí, kvalifikaci a je vždy spojeno s řadou úskalí, omezení a rizik.

Pomáháme společnostem v takové situaci k větší efektivitě a umožňujeme jim zaměřit se na to, v čem jsou opravdu dobří.

Poskytované služby

 • Automatizované extrakce a přenosy dat (ETL), včetně validací a transformací
 • Konsolidaci dat z nesourodých datových zdrojů do centrálního uložiště (datová tržiště, či datové sklady)
 • Datové modelování a historizace vašich dat
 • Datové profilování a čištění dat
 • Nastavíme automatizované sledování a kontroly datové kvality
 • Nastavíme ve vaší společnosti efektivní řízení dat (Master data management)
null

Martin Veselý

Senior Consultant & Innovator
Marketing
Obor marketingu se v 21. století stále více stává oborem datovým. Množství volně dostupných zdrojů, snadnost jejich integrace, vývoj uživatelsky příjemných nástrojů pro reporting a vytěžování dat otevírá nové široké možnosti pro běžné uživatele.

Firma, která umí tento potenciál využít, razantně zvyšuje svou efektivitu, lépe investuje prostředky a podporuje pozitivní zákaznickou zkušenost.

The company, which is able to realize this potential, dramatically increases its efficiency, invests the resources better and provides positive customer experience.

Poskytované služby

 • obohacování dat o informace z externích zdrojů
 • integrace systémů Google Analytics, AdWords, Sklik, …
 • vytěžování dat, micro segmentace, prediktivní modelování
 • vyhodnocování, automatické zpracování provizí, reporting
null

Pavel Krejčík

Business Consultant
Finanční řízení a controlling
Dobře řízená firma se spoléhá na kvalitní a spolehlivý personál a na data zpracovaná do podoby hodnotných informací. Důležité je najít klíčové ukazatele výkonu a nastavit strategie pro obchodní činnost podle reálných silných a slabých stránek, které z analýz vyplynou. Mnohdy je obtížné odhlédnout od každodenního chodu firmy a zamyslet se nad celkovou strategií.

Nabízíme společnostem nezávislý pohled třetí strany, podložený reálnými daty, které nám poskytnou.

Poskytované služby

 • Nastavení systému alokace nákladů a měření profitability produkce firmy
 • Odhad poptávkové funkce, pomocí produktového či segmentového modelování moderními statistickými metodami
 • Nastavení systému správných ukazatelů, podle kterých lze sledovat a vyhodnocovat výkonnost firmy
 • Vybudování systému měření, vyhodnocování a především řízení rizik
null

Pavel Štěrba

BI & DWH Consultant
Management znalostí
Znalosti jsou nejcennějším nehmotným majetkem každé firmy, i když nemají inventární číslo NIM. Jejich hodnota je obzvlášť patrná, když nastoupí nový zaměstnanec. Zaškolení nového člověka dokáže významně urychlit Semanta, která je nástrojem managementu znalostí. Náklady na pořízení a provozování Semanty se rychle vrací tím, jak snadno dostupné a přehledně uspořádané znalosti zvyšují výkon zaměstnanců.
Pomáháme společnostem zvyšovat výkonnost efektivním řízením znalostí pomocí intuitivních nástrojů.

Poskytované služby

 • Instalace vybraných modulů Semanty
 • Školení pro všechny typy uživatelů: principy managementu znalostí i praktické dovednosti v práci se Semantou
 • Pomoc s vytvořením iniciálního obsahu Semanty
 • Technické propojení Semanty se zdroji business metadat pomocí příslušných konektorů
 • Školení technického i business správce Semanty
 • Technická podpora při upgrade
 • Outsourcing tvorby obsahu Semanty
 • Outsourcing technické správy Semanty
null

David May

Sales & Consulting

NAŠI KLIENTI

limewood
vodafone
sazka
ceska-sporitelna
csob

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

Kompletně v cloudu

Cloudová řešení umožňují i malým a středním podnikům provozovat „best in class“ řešení, která si donedávna nemohli sami dovolit.

Budoucnost patří cloudu, který je bezesporu rychlejší, levnější a bezpečnější.

Postaráme se o Vaše data

Navrhneme za Vás vhodnou aplikační architekturu, zkonsolidujeme data a zajistíme, že budete mít lehkou hlavu a potřebné informace vždy k dispozici.

Bezpečnost a zálohování je u nás vždy na 1. místě.

Poctivé řešení na míru

Neprodáváme krabicová řešení, vše pro Vás připravíme na míru, podle vaší potřeby. Zajistíme tak, že neplatíte nic co nepotřebujete.

Obdržíte tak skutečně funkční řešení, které s Vámi poroste a bude velmi pružně reagovat na Vaše potřeby.

Malé investice, jasná návratnost

S námi neplatíte víc než musíte, platíte implementační a měsíční provozní náklady.!

Vše je transparentní a predikovatelné, snadno tak můžete posoudit návratnost Vašeho projektu.

SPOLUPRACUJEME S TĚMI NEJLEPŠÍMI!

emark
qlik logo_180x120
cloverETL-180x120
alteryx