S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Velmi často se naše služby prolínají a doplňují, efektivní zpracování dat je páteří všeho co děláme.

Reporting a vizualizace dat
Datové integrace
Marketing
Finanční řízení a controlling
Management znalostí
Reporting a vizualizace dat
Informace ukryté v datech je třeba srozumitelně předat uživatelům. Profesionálové v našem týmu mají bohaté zkušenosti s designem a návrhem dashboardů tak, aby se nestaly pouze nepotřebným doplňkem, ale byly užitečným nástrojem podporujícím práci zaměstnanců vaší firmy.

Správně zvolená vizualizace, dokáže velmi rychle předat i komplexní informaci. Firmě šetří drahocenný čas a zaměstnancům uvolňuje hlavu.

Poskytované služby

 • Výběr vhodného reportingového nástroje
 • Návrh podoby reportů a vizualizací
 • Tvorba specializovaných vizualizací (embedded, geografické, mobilní reporting)
 • Správa reportingových platforem SAP, Qlik
Datové integrace
Společnosti často začínají selhávat a být neefektivní v okamžiku, kdy potřebují využít data za jiným než primárním účelem dané aplikace, či použít data z různých datových zdrojů. Takové využití dat pak vyžaduje značné úsilí, kvalifikaci a je vždy spojeno s řadou úskalí, omezení a rizik.

V tento moment pomáháme společnostem být více efektivní a zaměřit se na to v čem jsou opravdu dobří.

Poskytované služby

 • Automatizované extrakce a přenosy dat (ETL), včetně validací a transformací
 • Konsolidaci dat z nesourodých datových zdrojů do centrálního uložiště (datová tržiště, či datové sklady)
 • Datové modelování a historizace vašich dat
 • Datové profilování a čištění dat
 • Nastavíme automatizované sledování a kontroly datové kvality
 • Nastavíme ve vaší společnosti efektivní řízení dat (Master data management)
Marketing
Obor marketingu se v 21. století stále více stává oborem datovým. Množství volně dostupných zdrojů, snadnost jejich integrace, vývoj uživatelsky příjemných nástrojů pro reporting a vytěžování dat otevírá nové široké možnosti pro běžné uživatele.

Firma, která umí tento potenciál využít, razantně zvyšuje svou efektivitu, lépe investuje prostředky a podporuje pozitivní zákaznickou zkušenost.

Poskytované služby

 • obohacování dat o informace z externích zdrojů
 • integrace systémů Google Analytics, AdWords, Sklik, …
 • vytěžování dat, micro segmentace, prediktivní modelování
 • vyhodnocování, automatické zpracování provizí, reporting
Finanční řízení a controlling
Dobře řízená firma se spoléhá na kvalitní a spolehlivý personál a na data zpracovaná do podoby hodnotných informací. Důležité je najít klíčové ukazatele výkonu a nastavit strategie pro obchodní činnost podle reálných silných a slabých stránek, které z analýz vyplynou. Mnohdy je obtížné odhlédnout od každodenního chodu firmy a zamyslet se nad celkovou strategií.

Nabízíme společnostem nezávislý pohled třetí strany, podložený reálnými daty, které nám poskytnou.

Poskytované služby

 • Nastavení systému alokace nákladů a měření profitability produkce firmy
 • Odhad poptávkové funkce, pomocí produktového či segmentového modelování moderními statistickými metodami
 • Nastavení systému správných ukazatelů, podle kterých lze sledovat a vyhodnocovat výkonnost firmy
 • Vybudování systému měření, vyhodnocování a především řízení rizik
Management znalostí
Znalosti jsou nejcennějším nehmotným majetkem každé firmy, i když nemají inventární číslo NIM. Jejich hodnota je obzvlášť patrná, když nastoupí nový zaměstnanec. Zaškolení nového člověka dokáže významně urychlit Encyklopedie, která je nástrojem managementu znalostí. Náklady na pořízení a provozování Encyklopedie se rychle vrací tím, jak snadno dostupné a přehledně uspořádané znalosti zvyšují výkon zaměstnanců.

Pomáháme společnostem zvyšovat výkonnost efektivním řízením znalostí pomocí intuitivních nástrojů.

Poskytované služby

 • Instalace vybraných modulů Encyklopedie
 • Školení pro všechny typy uživatelů: principy managementu znalostí i praktické dovednosti v práci s Encyklopedií
 • Pomoc s vytvořením iniciálního obsahu Encyklopedie
 • Technické propojení Encyklopedie se zdroji business metadat pomocí příslušných konektorů
 • Školení technického i business správce Encyklopedie
 • Technická podpora při upgrade
 • Outsourcing tvorby obsahu Encyklopedie
 • Outsourcing technické správy Encyklopedie

NAŠI KLIENTI

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

Kompletně v cloudu

Cloudová řešení umožňují i malým a středním podnikům provozovat „best in class“ řešení, která si donedávna nemohli sami dovolit.

Budoucnost patří cloudu, který je bezesporu rychlejší, levnější a bezpečnější.

Postaráme se o Vaše data

Navrhneme za Vás vhodnou aplikační architekturu, zkonsolidujeme data a zajistíme, že budete mít lehkou hlavu a potřebné informace vždy k dispozici.

Bezpečnost a zálohování je u nás vždy na 1. místě.

Poctivé řešení na míru

Neprodáváme krabicová řešení, vše pro Vás připravíme na míru, podle vaší potřeby. Zajistíme tak, že neplatíte nic co nepotřebujete.

Obdržíte tak skutečně funkční řešení, které s Vámi poroste a bude velmi pružně reagovat na Vaše potřeby.

Malé investice, jasná návratnost

S námi neplatíte víc než musíte, platíte implementační a měsíční provozní náklady.!

Vše je transparentní a predikovatelné, snadno tak můžete posoudit návratnost Vašeho projektu.

SPOLUPRACUJEME S TĚMI NEJLEPŠÍMI!